۱۰ تیر

دوربین مدار بسته در کارخانه ها

می توانید وضعیت شبکه و جک های کواکسیال را بدون کابل برگشتی از طریق متصل نمودن انتهای انها ( مغزی و حفاظ یا جفت انها ) از یک طرف و ازمون هسته مرکزی از طرف دیگر به عمل اورید. این ازمون پیوستگی کلی کابل را در شبکه مشخص خواهد نمود. در صورتی که پیوستگی وجود نداشته باشد، بدین معنی است که کابل خراب شده است یعنی نمی دانید که ایا مغزی یا حفاظ کابل صدمه دیده است ولی حداقل اطلاع خواهید یافت که کابل نیاز به تعویض دارد یا خیر.

کابل شبکه RJ45 مورد استفاده در شبکه های با استاندارد ۱۰/۱۰۰ Base:

این ازمون به دلیل الیاف های متعدد کابل بسیار زمان بر است بنابراین یک الیاف بعد از دیگری می تواند مورد ازمون قرار گیرد. ولی راه حل ساده این است که امکان loopback در نقطه B ایجاد شود و نقاط مربوط به نقطه A مورد ازمون قرار گیرد. در صورتی که loop back پاسخی دریافت نشود، در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که کابل خراب شده  باشد.

اشتراک

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به شرکت الماس ایمن سیستم میباشد.