۱۹ تیر

دوربین های مداربسته در کارخانه ها

موضوع مربوط به درجه بندی محافظت در برابر نفوذ در دوربین

هنگام انتخاب سیستم دوربین امنیتی، یکی از مواردی که نیاز است مورد توجه واقع شود،  درجه بندی محافظت در برابر نفوذ در دوربین ها است. ولی واقعا چه چیزی به عنوان درجه بندی محافظت در برابر نفوذ در دوربین محسوب می شود و از چه طریق می تواند به شما بگوید که درجه بندی با توجه به نیاز مورد نظر بهتر است؟

مرتبط ها را ببنید:

اشتراک

ارسال نظر